2 november 2021

Fors hogere boete bij ontbreken energielabel woning

Huiseigenaren zijn verplicht bij oplevering, verkoop of verhuur van een woning een (definitief) energielabel aan de koper of huurder te overhandigen.

Indien het energielabel niet wordt overhandigd kan er een bestuurlijke boete worden opgelegd aan de huiseigenaar. Op 28 oktober is de hoogte van de boete aangepast.

Hoogte boete

Voor natuurlijke personen geldt een maximale geldboete van € 435,– en voor rechtspersonen € 870,–. Dit is op 28 oktober jl. gepubliceerd in een Beleidsregel van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De boete geldt per verkochte of opgeleverde woning zonder geldig energielabel. Zie voor meer informatie deze link.

De vorige boetebedragen waren een stuk lager, € 170,– voor een natuurlijk persoon en € 340,– voor een rechtspersoon. Doordat per 1 januari 2021 het vaststellen van het energielabel op afstand niet meer mogelijk is, zijn de kosten van het energielabel flink gestegen. Een boete incasseren was daarmee voordeliger dan het laten opstellen van een energielabel. Gelet op deze gestegen kosten en het feit dat een bestuurlijke boete een afschrikwekkende werking dient te hebben, is gekozen voor een hogere boete.

Advertentieplicht energielabel voor al het vastgoed herleeft per 1 januari 2022

Eveneens is het verplicht om een geldig energielabel te vermelden in de advertentie waarin een woning (of ander vastgoed) te koop of te huur wordt aangeboden.

Tot 1 januari 2022 handhaaft de ILT niet op de advertentieverplichting als er nog geen geldig energielabel is afgegeven voor een woning. Advertenties voor gebouwen waar al een geldig energielabel voor is afgegeven, moeten het energielabel wel vermelden. In deze advertentie moet dan de energieprestatie-indicator (de energielabelklasse) staan.


Oftewel, als een woning (of ander vastgoed) te koop wordt aangeboden op Facebook, Insta of funda dan zal het label erbij vermeld moeten worden. Het label zal dus veel eerder, voorafgaand aan of aan het begin van het verkoopproces, aangevraagd moeten worden.

Verhuur

Ook bij verhuur van vastgoed is een geldig energielabel vereist. De overheid kan, door middel van een last onder dwangsom, de verhuurder verplichten om alsnog een energielabel te laten opmaken.

Voor vragen bij de verkoop van je woning, en het energielabel kan contact worden opgenomen met Slim.


2 november 2021
Contact

T 050-3113110
E info@slimmakelaardij.nl

BTW nr. NL854138201B01
KvK nr. 60963077

Volg ons
Langskomen?

Zonnelaan 44, Groningen

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.30 uur

Partners

NVM Aankoopmakelaar Groningen